Chào mừng sinh viên Khoa Cầu đường trở lại học tập

Đánh giá

      Theo quyết định số 304/TB-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, ngày mai 25/5/2020 toàn bộ sinh viên Trường Đại học Xây dựng sẽ quay trở lại học tập sau đợt nghỉ học gây ra do dịch COVID-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội, sự đoàn kết của nhân dân, Việt Nam về cơ bản đã đẩy lùi thành công dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhà trường cùng với sinh viên đã thực hiện các biện pháp linh hoạt nhằm mục đích vừa có thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên vừa duy trì hoạt động giảng dạy bằng cách giảng dạy và học tập trực tuyến. Khi quay trở lại học tập sinh viên tiếp tục duy trì rửa tay thường xuyên, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Phòng Y tế. Khoa Cầu đường chúc các bạn sinh viên quay trở lại học tập an toàn, vui tươi và hiệu quả! 

Trường Đại học Xây dựng sẵn sàng đón sinh viên đi học trở lại từ ngày 25 tháng 5