Bảo vệ luận án tiến sĩ – Cô Vũ Thái Hà (Bộ môn Trắc địa)

Đánh giá

Sáng ngày 08/10/2020, tại hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường tổ chức tại Đại học Mỏ – Địa chất, cô Vũ Thái Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ. Tân tiến sĩ Vũ Thái Hà hiện đang là Giảng viên công tác tại Bộ môn Trắc địa, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng. Cô thực hiện nghiên cứu sinh tại Bộ môn Trắc địa công trình, Khoa Trắc địa, bản đồ và Quản lý đất đai, trường Đại học Mỏ – Địa chất.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ: