Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) của Trường Đại học Kumamoto

Đánh giá

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cho Chương trình thạc sỹ (02 năm)tiến sỹ (03 năm) của Trường Đại học Kumamoto.

Các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc và Quy hoạch, kỹ thuật công trình, Công nghệ thông tin, Vật liệu…
Giá trị học bổng:
Thạc sỹ: 144.000 yên / tháng
Tiến sỹ: 145.000 yên / tháng
Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS: 5.5
Chi tiết thông tin về học bổng và form mẫu hồ sơ  tại đường link dưới đây:
Hạn nộp hồ sơ: ngày 27/1/2021
Nguồn: Phòng hợp tác Quốc tế trường Đại học Xây dựng
Tài liệu 01:
Tài liệu 02: