Thông báo học bổng kì 2 năm học 2021 – 2022

5/5 - (1 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo học bổng kì 2 năm học 2021 – 2022:

Các qui định chung:

  • Thông báo về việc xét. cấp học bổng khuyến khích của nhà trường: THONGBAOHB
  • Qui định điều kiện ngoại ngữ:
Khóa Năm học Trình độ phải đạt
Lớp đại trà Lớp E
K66 Kỳ 2 Năm 1 Đạt TACB1,2 (Hoặc TACB1 nếu chưa học TACB2) Đạt 5 HPTA hoặc IELTS >= 3.5
K65 Kỳ 2 Năm 2 Đạt TACB1,2 và
TOEIC 1,2 (Hoặc TOEIC1 nếu chưa học TOEIC2)
Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K64 Kỳ 2 Năm 3 300 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K63 Kỳ 2 năm 4 375 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K62 Kỳ 2 năm 5 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2022: Danh sách dự thảo lần 1.

Tất cả các thắc mắc vòng 1 sẽ được giải đáp đến hết 16H00 – Thứ 3 ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022: Danh sách dự thảo lần 2

Tất cả thắc mắc vòng 2 sẽ được giải đáp đến hết 16H00 – Thứ 5 ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Ngày 03 tháng 01 năm 2023: Danh sách dự thảo lần 3

Tất cả thắc mắc vòng 3 sẽ được giải đáp đến hết 11H00 – Thứ 4 ngày 04 tháng 01 năm 2023.

Điện thoại: 0243.869.35.75; 0981.564.716.