Thông báo Học bổng học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo học bổng kì 1 năm học 2023 – 2024:

Các qui định chung:

  • Thông báo về việc xét. cấp học bổng khuyến khích của nhà trường: TBHB
  • Qui định điều kiện ngoại ngữ:
Khóa Năm học Trình độ phải đạt – Tính từ T1*2022 – T12*2023 (T11+12/2021 không tổ chức thi)
Lớp đại trà Lớp E
K67 Kỳ 1 Năm 2 Đạt TACB1,2 Đạt 5 HPTA hoặc IELTS >= 3.5
K66 Kỳ 1 Năm 3 Đạt TACB1,2 và HPTA TOEIC12 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K65 Kỳ 1 Năm 4 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K64 Kỳ 1 Năm 5 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5

Ngày 24 tháng 5 năm 2024: Danh sách dự thảo lần 1.

  • Các lớp CDE: CDEV1
  • Các lớp CD, CDQ: CDV1

Mọi  thắc mắc sinh viên liên hệ cô Dương Hiền theo số 0981.564.716, hoặc lên trực tiếp văn phòng Khoa.

Thời gian giải đáp: Đến hết 16H00 – Thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Ngày 11 tháng 6 năm 2024: Danh sách dự thảo lần 2

  • Các lớp CDE: CDEV2
  • Các lớp CD, CDQ: CDV2