Danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp K61 đợt 1 năm học 2020-2021

Đánh giá

Vào thời gian từ 27-29/01/2021, Khoa Cầu Đường sẽ tổ chức các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021. Danh sách cụ thể cho từng chuyên ngành như sau: 

Hội đồng chuyên ngành Cầu: 

 

 

Hội đồng chuyên ngành Đường: 

Hội đồng chuyên ngành Trắc địa: