[Thông báo] Tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo Thạc sĩ với trường ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig – CHLB Đức