[ĐATN] BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K65 – ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

Đánh giá
Ngày 03/05/2024, Khoa Cầu Đường đã tổ chức 02 hội đồng bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên K65, đợt 1 năm học 2023-2024 ở 02 chuyên ngành: Cầu và Công Trình Ngầm (13 sinh viên); Đường ô tô và Đường đô thị (12 sinh viên).
👏👏👏 Chúc mừng các em đã bảo vệ thành công Đồ án Tốt nghiệp!
Một số hình ảnh: :