Hội trại sinh viên xuất sắc khoa Cầu đường Tháng 10*2022

4.2/5 - (5 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo Danh sách sinh viên tham dự Hội trại sinh viên xuất sắc:

Thời gian: Thứ 7 + Chủ nhật ngày 29+30/10/2022

Địa điểm: Trung tâm phát triển ĐH Quốc Gia Hà Nội

Xã Tản Lĩnh – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội

🎊️🎊 Danh sách sinh viên đạt tiêu chí học tập: Hoctap_V1

️🎊️🎊 Danh sách sinh viên có thành tích hoạt động xuất sắc: Hoatdong_V2

💯💯 YÊU CẦU TOÀN BỘ SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH THAM DỰ HỘI TRẠI PHẢI XÁC NHẬN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THAM DỰ TRƯỚC NGÀY 16/10/2022 ĐẾN BAN CHỦ NHIỆM KHOA THEO ĐƯỜNG LINK: Thongtin

Tiêu chí lựa chọn: Tiêu chí chung sinh viên có điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên + Điểm trung bình từng học kì 1, 2 năm học 2021/2022 >=2.5.

Tiêu chí dành riêng theo từng khóa như sau:

Khóa 63 ĐTBTL >=2.5 + Đủ điều kiện giao Đồ án Tốt nghiệp (không nằm trong diện giao có điều kiện, được ưu tiên sinh viên đạt TOEIC tính đến T9*2022)
63CDE ĐTBTL >=2.5 + TOEIC>=450
Khóa 64 TOEIC>=300
64CDE + 65CDE IELTS HP9>=4.5
Khóa 65+66 Đạt TACB1,2, TA Toeic 1 (áp dụng các học phần đã được xếp TKB)
66CDE IELTS HP5>=3.5
Khóa 67 Sinh viên có điểm trúng tuyển cao của 2 ngành Cầu đường + Quản lý hạ tầng đất đai, đô thị.
Sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.
Hoạt động xuất sắc Sinh viên có thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp cho phong trào phát triển của Trường, Khoa và lớp.