Thông Báo Kế Hoạch Đi Tham Quan Thực Hành Đầu Khóa K68CD1+2+E

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kế hoạch đưa sinh viên đi Thăm quan, thực hành đầu khóa K68 các lớp 68CD1+68CD2+68CDE

Địa điểm: Cầu Thăng Long; Cầu Đông Trù; Cầu Vĩnh Tuy.

Thời gian: từ 6h00 đến 12h00, thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024.

Giảng viên hướng dẫn:

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 PGS.TS Bùi Phú Doanh Trưởng Khoa Trưởng đoàn
2 TS Cù Việt Hưng Phó Trưởng khoa Quản lý chung
3 TS Trần Đình Trọng Phó Trưởng khoa Quản lý chung
4 Th.S Vũ Công Viên Bộ môn Cơ học đất – Nền móng GVCN lớp 68CD1
5 TS Trần Việt Hùng Bộ môn Cầu & công trình ngầm GVCN lớp 68CDE; Giáo viên hướng dẫn lớp 68CDE
6 TS Ngô Việt Đức Phó trưởng Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị Giáo viên hướng dẫn lớp  68CD2
7 TS Nguyễn Đức Nghiêm  Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị Giáo viên hướng dẫn lớp 68CD1
8 Dương Thị Thu Hiền Trợ lý khoa Quản lý chung
9 Lê Thị Thanh Vân Trợ lý khoa Quản lý chung

Lịch trình chi tiết:

 • 06h00: Ban tổ chức, các thầy cô được phân công nhiệm vụ có mặt tại Văn phòng khoa.
 • 06h15: Sinh viên có mặt tại sân trường và lên đúng xe được xếp (Sinh viên tự chuẩn bị đồ ăn sáng).
 • 06h30: Xe xuất phát.
 • 07h00 – 11h00: Tham quan và nghe giới thiệu về cầu Thăng Long, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy
 • 11h15: Xe xuất phát về Trường. Kết thúc hành trình.

Yêu cầu:

 • Tất cả sinh viên phải viết cam kết theo quy định và nộp cam kết trước 16H00 – Thứ 5 ngày 11/4/2024.
 • Quy định cam kết: CAMKET
 • Sinh viên có trang phục lịch sự, đảm bảo sức khỏe, đi dép quai hậu hoặc giày (không đi dép lê).
 • Tuân thủ tuyệt đối thời gian, lộ trình, hướng dẫn,… của Ban tổ chức, các thầy cô.
 • Kết thúc chuyến tham quan thực hành, tất cả sinh viên phải viết báo cáo thu hoạch theo quy định môn học.
 • Báo cáo phải có trang bìa theo quy định và được đóng gáy. Mẫu bìa báo cáo: BIABCTQTH
 • Thời gian nộp báo cáo: Trước 16H00 Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024.
 • Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.