Hội thảo quốc tế “Công nghệ, tổ chức và quản lý trong xây dựng” (TOMiC-2020) – NUCE

Đánh giá
Hội thảo quốc tế “Công nghệ, tổ chức và quản lý trong xây dựng” (TOMiC-2020)
Xin gửi quý thầy /cô và các bạn đồng nghiệp thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc tế ” Công nghệ, tổ chức và quản lý trong xây dựng-2020″ (TOMiC – 2020).
Một số mốc thời gian quan trọng:
  • Thời gian diễn ra hội thảo: ngày 18-20 tháng 11năm 2020
  • Thời hạn nộp bản thảo: 01/06/2020 –01/10/2020
  • Thời hạn xem xét và chấp nhận bản thảo: đến ngày 20/10/2020
  • Thời hạn hoàn thiện bản thảo: đến ngày 01/11/2020
  • Đăng ký và thanh toán phí đăng ký: đến ngày 01/11/2020
Các tài liệu kỷ yếu của hội thảo sẽ được công bố trên các tạp chí nằm trong danh mục Scopus. Chi tiết thông tin về hội thảo xin vui lòng tham khảo website chính thức Tại đây
Nội dung chi tiết về Hội thảo được đính kèm tại tài liệu dưới đây

TOMiC-2020_eng

Nguồn: Phòng Hợp tác quốc tế trường Đại học Xây dựng