Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu (đợt 2) các đề tài KH&CN SV năm học 2020-2021