Thông báo DSSV giao Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án Tốt nghiệp – K65 đợt 2

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả xét giao Thực tập Tốt nghiệp hệ đào tạo Cử nhân – K65 – Đợt 2 năm học 2023 – 2024.

  • Kế hoạch xét giao Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp – Tháng 3*2024: Theo Thông báo số 11/TB-QLĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024.
  • Bảng kê chi tiết các học phần môn học sinh viên chưa đạt (không bao gồm học phần Thể chất + Quốc phòng) và lộ trình ngoại ngữ sinh viên đã đạt (Toeic (hoặc tương đương) >=375) có giá trị 2 năm tính đến hiện tại bao gồm những sinh viên có điểm TOEIC hạn vào Tháng 2*2024.
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập tốt nghiệp: DSTTTNB6
  • Danh sách chi tiết kết quả học tập: DSKQHTB6

Sinh viên thuộc ngành Cầu-CTN theo dõi trên trang tin BM Cầu; ngành Đường theo dõi trên trang fanpage khoa Cầu đường để nhận nhiệm vụ và giảng viên hướng dẫn.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.