Thông báo học bổng kì 1 năm học 2021 – 2022

3/5 - (2 bình chọn)

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được duyệt xét học bổng kì 1 năm học 2021 – 2022.

Quyết định chính thức cấp học bổng: banchinhthuc

Danh sách dự thảo lần 1 :

Danh sách dự thảo lần 2 :

Thông báo về việc cấp, xét học bổng và yêu cầu trình độ ngoại ngữ :

Khóa Năm học Trình độ phải đạt
Lớp CD + TRD Lớp CDE
K65 Kỳ 1 Năm 2 Đạt TACB1,2 (Hoặc TACB1 nếu chưa học TACB2) đạt điểm C trở lên Đạt 5 HPTA đạt điểm C trở lên hoặc IELTS 3.5 trở lên
K64 Kỳ 1 Năm 3 250 Đạt 9 HPTA và không có HP nào có điểm TK<5.5 Hoặc đạt IE >=4.5
K63 Kỳ 1 Năm 4 300 Đạt 9 HPTA hoặc IELTS >= 4.5
K62 Kỳ 1 năm 5 375 Đạt 9 HPTA hoặc IELTS >= 4.5

Tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp đến hết 16H00 – Thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điện thoại: 02438693575; 0981564716.