Bảo vệ đồ án tốt nghiệp K60 đợt 4 chuyên ngành Đường ô tô và Đường đô thị

Đánh giá

Ngày 21/10/2020, Khoa Cầu Đường đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 60 chuyên ngành Đường ô tô và Đường đô thị.

Xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô và lời chúc mừng đến tất cả các tân kỹ sư đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: