Kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân kì 2 NH 2020 / 2021

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân dành cho những sinh viên đã đăng ký môn học trên vào kì 2 năm học 2020 – 2021.

Chi tiết danh sách :  BANCHINHTHUC

Thời gian thực tập: Bắt đầu ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Sinh viên theo dõi trên trang tin của Bộ môn chuyên môn để nhận nhiệm vụ.