Danh sách sinh viên học Bổ trợ TATC 7 – 66CDE

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên học bổ trợ + Lịch học chi tiết học phần Tiếng anh tăng cường 7

Lịch học chi tiết

TT Thứ  Tiết học  Phòng học  Ngày học
1 2 456 54.H3 24/10/2022
2 4 456 54.H3 26/10/2022
3 6 456 65.H3 28/10/2022
4 7 456 66.H3 29/10/2022

Danh sách sinh viên học bổ trợ

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp
1 0127166 Cao Việt Anh 66CDE
2 0127466 Nguyễn Hoàng Anh 66CDE
3 0130466 Phan Anh Dũng 66CDE
4 0159766 Nguyễn Thiện Hoàng Duy 66CDE
5 0132966 Trần Văn 66CDE
6 0135266 Nguyễn Việt Hoàng 66CDE
7 0136166 Nguyễn Bá Huy 66CDE
8 0137666 Vũ Chí Kiên 66CDE
9 0337366 Nguyễn Trung Phong 66CDE