[TOP5] Sinh viên tốt nghiệp K61 – Chuyên ngành Cầu và Công trình ngầm

Đánh giá

Danh sách TOP 5 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đường ô tô và Đường đô thị K61 có điểm trung bình tích lũy cao nhất

1. Nguyễn Thanh Sơn – 61CD5

2. Dương Đức Hiển – 61CD5

3. Nguyễn Kim Ngân – 61CDE

4. Đoàn Xuân Hưng – 61CD4

5. Nguyễn Việt Anh – 61CDE