[Công bố kết quả] Cuộc thi thiết kế Logo CLB Tiếng Anh Khoa Cầu Đường

Đánh giá

Dựa trên các tiêu chí đã đề ra, ban giám khảo (BGK) cuộc thi thiết kế Logo CLB Tiếng Anh Khoa Cầu Đường sau thời gian làm việc đã tìm ra được các tác phẩm đạt giải thưởng của chương trình.

Giải Nhất: Tác phẩm mã số BRS-03

Giải Nhì: Tác phẩm mã số BRS-13 và tác phẩm mã số BRS-20

Giải Ba: Tác phẩm mã số BRS-01; tác phẩm mã số BRS-08 và tác phẩm mã số BRS-18

Giải được bình chọn nhiều nhất (bình chọn online): Tác phẩm mã số BRS-18

Xin chúc mừng các logo đạt giải và BTC sẽ liên hệ với tác giả, nhóm tác giả để nhận giải thưởng!

Tham khảo:

Thể lệ cuộc thi

Kết quả vòng trực tuyến