[ĐATN] Trao thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc lớp 63CDC đợt 2 năm học 2022-2023

Đánh giá

Đợt 2 năm học 2022-2023, có tổng cộng 14 sinh viên K63 lớp Kỹ sư Cầu Đường Tài Năng – CDC bảo vệ ĐATN ở 2 hội đồng chuyên ngành: Đường Ô tô và Đường đô thị; Cầu và Công Trình Ngầm. Với các kết quả bảo vệ ĐATN tốt, các bạn sinh viên đã nhận được các phần thưởng được trích từ Qũy học bổng CDC.