Thông báo kế hoạch đăng ký Thực tập Tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2021-2022

Đánh giá
Khoa Cầu đường thông báo kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp – Đợt 1 – Học kì 1 năm học 2021 – 2022.
Lưu ý:
📌 Link đăng ký nguyện vọng Giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp chỉ dành riêng cho sinh viên khoa Cầu đường, sinh viên đã Thực tập tốt nghiệp, sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp Đợt 1 – NH 2021/2022.
📌 Ngoài link do khoa yêu cầu, sinh viên có trách nhiệm đăng ký theo yêu cầu của nhà trường : https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx…
📌 Kết quả đăng ký nguyện vọng GVHD sẽ được chuyển về Bộ môn chuyên môn, sinh viên có trách nhiệm theo sự phân công của Bộ môn sau khi có kết quả chính thức.
❓ Tất cả các thắc mắc liên hệ : Lớp CDE: Cô Nguyễn Hương 0973874154; Lớp CD+TRD: Cô Dương Hiền 0382728986.
LINK ĐĂNG KÝ : DANG_KY_GVHDTN