[NCKH SINH VIÊN] DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Đánh giá

✓ Khoa Cầu Đường thông báo các nhóm sinh viên NCKH năm học 2019-2020 đăng kí bảo vệ ĐỢT 1 khẩn trương hoàn thành các nội dung đề tài.
✓ Thời gian bảo vệ, nghiệm thu đề tài ĐỢT 1 dự kiến: 01-10/08/2020.

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Cầu Đường đăng kí bảo vệ đợt 1 năm học 2019-2020

TT Mã số đề tài Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Giáo viên hướng dẫn
1 CĐ-2020-02 Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị đo chuyển vị và biến dạng sử dụng Công nghệ Computer Vision. Trương Anh Quân 63TH1 TS. Khúc Đăng Tùng
Lê Thu Hiền 63TH1
Đào Chí Hiếu 60TH1
2 CĐ-2020-11 Khảo sát chỉ số PCN của mặt đường trong hệ thống sân đường của cảng hang không. Phạm Mạnh Hùng 60KSGT TS. Ngô Việt Đức
Nhâm Văn Đức 60KSGT
Nguyễn Đắc Toàn 60KSGT
3 CĐ-2020-13 Nghiên cứu thay thế hàm lượng bột khoáng bằng cho bay trong hỗn hợp bê tông nhựa. Nguyễn Thị Ngoan 61CD4 PGS.TS. Bùi Phú Doanh
Tòng Văn Trung 61CD3
Tạ Quang Bằng 61CD4
Vũ Ngọc Quỳnh 61CD4
4 CĐ-2020-15 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp “Shared Parking” trong đô thị trung tâm thành phố Hà Nội Dương Đại Hiệp 62CDE PGS. TS. Đinh Văn Hiệp
Lê Hồng Hiếu
Phạm Doãn Ninh
5 CĐ-2020-16 Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS Pro xây dựng bản đồ hiện trạng 3D khu vực trường Đại Học Xây Dựng. Nguyễn Văn Sang 61TRD TS. Lương Ngọc Dũng
Đoàn Xuân Thi 61TRD
6 CĐ-2020-17 Nghiên cứu đánh giá khả năng khảo sát mặt cắt địa hình theo phương pháp đo động GPS-RTK bằng máy Trimble R8S. Trần Duy Phong 62TRD TS. Lương Ngọc Dũng
Phùng Tuấn Linh 62TRD
Nguyễn Đức Long 62TRD
Phạm Văn Chương 61TRD
7 CĐ-2020-18 Khảo sát mức độ ảnh hưởng của một số loại vệ tinh đến độ chính xác kết quả đo tĩnh lưới GPS. Trần Minh Chiến 61TRD ThS. Vũ Đình Chiều
Trần Thị Huệ  61TRD
Đặng Bá Dương 61TRD
8 CĐ-2020-21 Nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch điện tử bằng GIS. Đoàn Xuân Thi 61TRD ThS. Hà Trung Khiên
Lê Minh Hà 61TRD
Trần Thành Long 61TRD
9 CĐ-2020-24 Xây dựng phần mềm Từ điển Anh – Việt chuyên ngành Trắc Địa. Đặng Bá Dương 61TRD ThS. Vũ Thái Hà
Nguyễn Anh Đức 61TRD