Bảo vệ luận án tiến sĩ: Thầy Nguyễn Thanh Sơn (Bộ môn Cơ học đất)

Đánh giá

Hôm nay (01/6/2020), thầy Nguyễn Thanh Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST). Tân tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn hiện đang là Giảng viên công tác tại Bộ môn Cơ học đất, Khoa Cầu Đường, Tường Đại học Xây dựng. Thầy làm nghiên cứu sinh tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan từ năm 2016.

Một số thông tin hình ảnh của thầy trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ:

Hình 1. Thầy Nguyễn Thanh Sơn cùng bạn bè trong ngày bảo vệ

Hình 2. Giảng viên trường Đại học Xây dựng đang học tập và nghiên cứu tại Đài Loan