[Thông báo] Kết quả xét chọn học bổng MAEDA Khoa Cầu Đường

Đánh giá

Kết quả xét chọn học bổng MAEDA Khoa Cầu Đường

   Như đã thông báo vào ngày 01/06/2020, Khoa Cầu Đường có 01 chỉ tiêu xét chọn học bổng MAEDA

   Đến 9h00 ngày 05/06/2020, đã có 5 sinh viên Khoa Cầu Đường đăng ký, trong đó có 03 ứng viên đã từng nhận các học bổng khác. Như vậy còn lại 02 ứng viên: Nguyễn Tiến Mạnh và Lưu Hán Thăng.
Ứng viên Nguyễn Tiến Mạnh lớp 61CD1 với điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) cao hơn đã đạt học bổng.

Xin trân trọng thông báo!

Cập nhật: Văn phòng Khoa Cầu Đường