[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá

Liên hệ: Email công ty hcic@hcic.com.vb hoặc thầy Phạm Tiến Tới (SĐT: 0914606080)

I. THÔNG TIN MÔ TẢ
Chức danh công việc  Cán bộ trắc đạc
Phòng/Ban/ Công trường Ban Chỉ huy Công trường
Nhóm chức danh Nhân viên
Cấp trên gián tiếp Chỉ huy trưởng
Quản lý nhân viên cấp dưới Không
Quản lý ngành dọc Không
Phối hợp tác nghiệp nội bộ BCH công trường, phòng ban chức năng
Phối hợp tác nghiệp bên ngoài Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban QLDA.

Các Đội, nhóm thi công, nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

Địa điểm làm việc chính Công trường
II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Đảm bảo độ chính xác trong công tác đo đạc, trắc đạc công trình

 

V. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC
Nội dung  Tiêu chuẩn
1. Trình độ, kiến thức chuyên môn:
Trình độ học vấn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Chuyên ngành đào tạo Chuyên ngành liên quan đến Trắc địa/ Địa chất, Xây dựng
Kiến thức pháp luật Pháp luật về xây dựng, pháp luật về Hợp đồng.
Chứng chỉ bắt buộc Không
1. Năng lực:
Kinh nghiệm công tác Kinh nghiệm > 2 năm.

Thâm niên > 2 năm

Đã từng có kinh nghiệm làm Cán bộ trắc đạc các dự án nhà thấp tầng, cao tầng

Kỹ năng chuyên môn Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng phân tích và tổng hợp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

5. Yêu cầu chung:  
Phẩm chất cá nhân Tinh thần trách nhiệm cao

Biết tôn trọng và lắng nghe

Cẩn thận trong công việc.

Bảo mật thông tin Thực hiện đúng các quy định về Bảo mật thông tin của Công  ty và bảo và bảo mật thông tin trong phạm vi công việc được  giao.
Soạn thảo  Kiểm tra  Phê duyệt