Điểm học kì 1 năm học 2020 – 2021

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả điểm thi học kì 1 năm học 2020 – 2021:

  • Khóa 62:        diem62
  • Khóa 63:        diem63
  • Khóa 64:        diem64
  • Khóa 65:        diem65
  • Khóa cũ, kết quả phúc tra, Bảng điểm lẻ, DQT:     diemchung
  • Điểm chuyên đề lớp CDC :   cdc