KHẢO SÁT SINH VIÊN KHỐI CDE THÁNG 8*2021

Đánh giá

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng đào tạo khối Cầu đường Anh ngữ.

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể sinh viên CDE từ K62 – K65 tham gia vào link khảo sát dành cho năm học 2020/2021.

Thời gian khảo sát: Từ 27/8/2021 đến 15H00 Thứ 2 ngày 30/8/2021.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên CDE nghiêm túc thực hiện.

Link tham gia khảo sát: KHAOSATCDE