[TOP] Sinh viên tốt nghiệp K61 – ngành Trắc địa Xây dựng, Địa chính

Đánh giá
Sinh viên K61 ngành Trắc địa xây dựng – Địa chính tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy cao nhất
Sinh viên: Trần Thị Huệ
MSSV: 101661
Lớp: 61TRD
Quê quán: Bắc Kạn
Điểm tích lũy: 3.07