THÔNG BÁO TUYẾN CHỌN NAM SINH ĐI ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2023

Đánh giá
KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA KHOA ĐI ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ (SQDB) NĂM 2023 CỦA KHOA CẦU ĐƯỜNG:
 
⭐Chỉ tiêu đào tạo của Khoa: Sẽ được thông báo chính thức sau.
⭐Thời gian đào tạo: 4 tháng: Từ tháng 7/2023 đến hết Tháng 10/2023
⭐Địa điểm đào tạo: Trường Quân sự – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội – Xuân Sơn – Sơn Tây – Hà Nội
 
📌 Quyền lợi:
✳️ Trong khi đào tạo:
+ Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách của quân nhân (ăn, ở, phụ cấp,…);
+ Được tạo điều kiện để thực hiện tuyển dụng lao động, tìm việc làm.
✳️ Sau khi tốt nghiệp:
+ Được phong quân hàm SQDB, hàng tháng được nhận phụ cấp.
+ Được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình.
+ Được ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức.
+ Sau khi tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét phục vụ trong các đơn vị quân đội 2 năm. Hết 2 năm, nếu tiếp tục có nguyện vọng, sẽ được xem xét chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.
 
📌 Đối tượng tuyển chọn:
– Nam sinh viên.
– Có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi không quá 30, không thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ.
– Tốt nghiệp đại học năm 2023 (đã có bằng tốt nghiệp năm 2023 hoặc sẽ tốt nghiệp trước tháng 6 năm 2023).
➡️ Ưu tiên (theo thứ tự):
1. Tự nguyện.
2. Tốt nghiệp loại khá trở lên.
3. Đảng viên.
 
📌 Kế hoạch tuyển chọn:
1. Đăng ký nguyện vọng tự nguyện từ 24/4 đến hết ngày 26/4 theo link: DANGKY