[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ môn Cầu và Công trình ngầm

4/5 - (1 bình chọn)
N.L.POLIVANOV, Nguyễn Trâm, Nguyễn Như Khải (dịch) (1979). Thiết kế cầu bê tông cốt thép và cầu thép trên đường ô tô. NXB Khoa học và Kỹ thuật. PhạmVăn Thái (1982). Thiết kế sơ bộ cầu bê tông cốt thép và cầu thép. Đại học Xây dựng. Nguyễn Như Khải, Lê Đình Tâm (1985). Thiết kế cầu kim loại – Tập 1. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
Nguyễn Như Khải (1990). Giáo trình cầu. Trường Đại học Xây dựng. Nguyễn Phi Lân, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải (1994). Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước. Tủ sách Đại học Xây dựng. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm (1995). Thi Công Cầu Bê Tông Cốt Thép. NXB Xây Dựng.
Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm(1996). Thi công cầu thép. Nguyễn Thế Phùng, Nguyễn Ngọc Tuấn (1997). Thi công Hầm. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm (1997). Thi công Móng trụ mố cầu. NXB Bộ xây dựng.
Nguyễn Như Khải, Nguyễn Minh Hùng(1997). Cầu Thép. Tủ sách Sau đại học. Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải (1997). Khai thác kiểm định gia cố cầu. NXB Xây Dựng. Nguyễn Minh Hùng (1999). Hướng dẫn sử dụng SAP-90 để phân tích cầu dây văng.
Lê Đình Tầm, Phạm Duy Hòa(2000). Cầu Dây Văng. NXB KHKT. Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng (2000). Những vấn đề chung và mố trụ cầu. NXB Xây Dựng. Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng, Lê Đình Tâm (2004). Trường Đại học Xây Dựng
GS.TS Lê Đình Tâm (2005). Cầu Thép. NXB Giao thông vận tải. Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa (2005). Cầu Thép Bê Tông Cốt Thép Liên Hợp. Nhà Xuất Bản Xây Dựng. GS.TS. Lê Đình Tâm (2005). Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô – Tập 1. NXB Xây Dựng.
GS.TS Lê Đình Tâm (2005). Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô – Tập 2. NXB Xây Dựng. Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng (2010). Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép. NXB Xây Dựng. Gs.TSKH Nguyễn Trâm, Th.S Trần Quốc Ca (2013). Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Và Các Ứng dụng Trong Tính Toán Kỹ Thuậ.NXB Xây Dựng.
GS.TSKH. Nguyễn Trâm (2013). Phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạn. NXB Xây Dựng GVCC.ThS Nguyễn Tiến Oanh, ThS Trần Quốc Ca, GS.TSKH Nguyễn Trâm, ThS Lê Trần Nghĩa (2014). Hướng dẫn đồ án thi công cầu. NXB Xây Dựng. Phan Duy Pháp, Vũ Chung Hiếu (2015). Cấu tạo chung về công trình cầu trên đường và mố trụ cầu. NXB Xây dựng.
TS.Nguyễn Quốc Bảo, ThS.Nguyễn Hướng Dương (2019). Hướng dẫn thiết kế cầu dầm thép chữ I liên hợp bản bê tông cốt thép liên tục hai nhịp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-2017. NXB Xây Dựng. Lê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng (2020). Cơ Sở Thiết Kế Và Ví Dụ Tính Toán Kết Cấu Nhịp Cầu Dầm Đơn Giản Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước Bán Lắp Ghép Theo Tiêu Chuẩn TCVN 11823:2017. NXB Xây Dựng.