Chương trình trao đổi sinh viên tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn Đại học Thammasat, Thái Lan

Đánh giá
Thời gian trao đổi năm 2020:
Học kỳ 1: ngày 10 tháng 8 – đến ngày 12 tháng 12 năm 2020
Học kỳ 2: ngày 20 tháng 1- đến 29 tháng 5 năm 2021
Hạn nộp hồ sơ
(Chương trình trao đổi sinh viên)
Học kỳ 1: Ngày 15 tháng 5 năm 2020
Học kỳ 2: ngày 15 tháng 10 năm 2020
Hồ sơ gồm:
1. Thư nguyện vọng
2. Quy định trao đổi sinh viên với chữ ký của ứng viên
3. Sơ yếu lý lịch
4. Bảng điểm
5. Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL hoặc IELTS hoặc các chứng nhận tương đương)
6. Thư giới thiệu của 02 giáo viên hướng dẫn
7. 02 ảnh (chụp trước 6 tháng)
8. Photo hộ chiếu
Ngôn ngữ giảng dạy 100% dạy bằng tiếng Anh
Yêu cầu tiếng Anh Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL hoặc IELTS hoặc các chứng nhận tương đương)
Thông tin tham khảo:
Chi phí sinh hoạt:
Nhà ở: 4,000 – 10,000 Baht/tháng
Ăn : 100-150 Bạt / ngày
3,000-4,500 Baht/tháng Chi phí đi lại:
– Taxi : km đầu tiên từ 35 Baht
(từ Trung tâm đến trường khoảng 300-400 bạt)
– Xe khách 30-40 Baht/lượt (Trung tâm TP – trường )
– Xe buýt 10-45 Baht (phụ thuộc vào độ dài )
Sinh viên cần chuẩn bị khoảng 15.000 Baht / tháng
Thông tin liên hệ:
Phòng Hợp tác Quốc tế – trường Đại học Xây dựng
Phòng 110 nhà A1 – ĐHXD
Điện thoại : 024.3 869 1302
Email: htqt@huce.edu.vn
Nguồn: Phòng Hợp tác Quốc tế – trường Đại học Xây dựng