GẶP MẶT SINH VIÊN CDC 2020-2021

Đánh giá

Lớp Kỹ sư Cầu đường tài năng, viết tắt là CDC, với mục đích đào tạo một nguồn kỹ sư Cầu đường chất lượng và phát triển toàn diện – “học đi đôi với hành”. Sinh viên trong lớp CDC là tập hợp những sinh viên ưu tú được chọn lọc từ các lớp thuộc khoa Cầu đường là các nhân tố thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào chung của sinh viên trong Khoa và Trường. Chiều ngày 27/11/2020, Ban Chủ Nhiệm khoa đã tổ chức gặp mặt sinh viên CDC năm học 2020-2021 với các nội dung:

☑️ Thông báo qui chế hoạt động, đào tạo và quản lý lớp CDC.
☑️ Bầu ban cán sự lớp CDC.
☑️ Triển khai kế hoạch hoạt động của lớp trong học kì 1 năm học 2020/2021.
☑️ Triển khai kế hoạch bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp K61 và các hoạt động cuối khóa.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt.