[Thông báo] Khai báo y tế đối với sinh viên Khoa Cầu Đường

Đánh giá

THÔNG BÁO

Khoa Cầu Đường trường Đại học Xây dựng thông báo tới toàn thể sinh viên của Khoa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/04-01/05/2021 cần thực hiện khai báo y tế với Trường và khai báo online trên cổng của Bộ y tế.

Link khai báo y tế của trường: Tại đây

Link khai báo y tế của trường: Tại đây