Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2019-2020

Đánh giá

Ngày 06/08/2020, hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng đã ra quyết định số 981 QD-DHXD về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên trường Đại học Xây dựng năm học 2019-2020. Trong đó:

  • Số đề tài được nghiệm thu: 94 đề tài
  • Đề tài đạt giải Nhất: 14 đề tài
  • Đề tài đạt giải Nhì: 27 đề tài
  • Đề tài đạt giải Ba: 53 đề tài

Khoa Cầu Đường với tổng số 06 đề tài được nghiệm thu, với 01 đề tài đạt giải Nhất thuộc về nhóm nghiên cứu CĐ-2020-13: “Nghiên cứu thay thế hàm lượng bột khoáng bằng tro bay trong hỗn hợp bê tông nhựa “.

Danh sách các nhóm đề tài đạt giải:

File đầy đủ quyết định: Xem tại đây