Danh sách sinh viên rơi vào khung xử lý học tập

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả xử lý học tập Học kì 2 – năm học 2020/2021:

  • Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 hoặc bị nâng một mức cảnh cáo do có: điểm trung bình học kỳ <1.0 hoặc sinh viên tự ý nghỉ học không đăng ký học (áp dụng cho sinh viên K62+63+64+65+Bằng 2 B25): canhbao123
  • Sinh viên được học thử thách trong học kì 2 năm học 2021-2022 đối với những sinh viên có mức cảnh cáo >=4 và có đăng ký môn học học kì 1 năm học 2021-2022: thuthach
  • Sinh viên bị buộc thôi học do ý thức học tập yếu kém, nghỉ học liên tiếp từ 4 kì trở lên: buocthoihoc
  • Sinh viên K58 hết thời hạn được gia hạn và bị buộc thôi học trả về địa phương: xuly58

Lưu ý: K58 (không thuộc đối tượng ưu tiên: Con thương binh, bệnh binh, đối tượng dân tộc) bị buộc thôi học rơi vào các trường hợp sau: 

  • Sinh viên không học hết chương trình không bao gồm học phần Thể chất + Quốc phòng.
  • Sinh viên đã học hết chương trình có điểm trung bình chung tích lũy <2.0.
  • Sinh viên đã học hết chương trình + ĐTBTL>=2.0 có kết quả ngoại ngữ TOEIC <450.

K58 được trả về địa phương trong trường hợp sau:

Sinh viên đã học hết chương trình + ĐTBTL>=2.0 + TOEIC>=450 tính đến thời hạn xử lý nhưng còn nợ chứng chỉ Giáo dục thể chất + Quốc phòng. Sinh viên trong diện này cần lưu ý đến thời hạn ngoại ngữ đã đạt.