Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland năm học 2021-2022

Đánh giá

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland thuộc chương trình Ireland Fellows Programme – Asia bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2022 để theo học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland, cho các ngành học sau:

 • Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS (Hệ thống thông tin địa lý)
 • Chế tạo và Công nghệ bền vững
 • Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công
 • Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh
 • Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học
 • Giáo dục
 • Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội
 • Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng
 • Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số
 • Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược
 • Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm
 • Du lịch và quản lý khách sạn

Hạn nộp hồ sơ: Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020

Đây là Chương trình học bổng DUY NHẤT của Đại sứ quán Ireland trong năm nay.

Thông tin học bổng tại:

https://www.irishaidfellowships.ie/strands/ireland-fellows-programme-asia

Các kênh theo dõi thông tin:

www.facebook.com/irishembassyinvietnam

www.facebook.com/educationinirelandvietnam

Nguồn: Cục hợp tác Quốc Tế – Bộ giáo dục đào tạo