[ĐATN XUẤT SẮC] Vũ Thị Hồng Nhung – 60CDE – Chuyên ngành Cầu – Khoa Cầu đường – ĐHXD

Đánh giá

[ĐATN XUẤT SẮC] K60 – Chuyên ngành Cầu – Khoa Cầu đường – Trường Đại học Xây dựng

👉Tên đồ án: Thiết kế cầu vòm thép đường xe chạy giữa (Fly-bird-type steel Arch Bridge)
👉Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hồng Nhung (60CDE)
👉Hướng dẫn: TS. Cù Việt Hưng, ThS. Nguyễn Như Quỳnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA CẦU ĐƯỜNG

🏫Phòng 113 nhà A1 – Trường Đại học Xây Dựng

Số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

📞Điện thoại: (024) 3869 3575

👉Website: https://cauduong.huce.edu.vn/

👉Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5F3UU7_JxJfhzzvPwLqChg/videos