[Thông báo] Đăng kí thực tập tốt nghiệp K61 đợt 1

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo các sinh viên có nguyện vọng đăng kí thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021 lưu ý những điểm sau:

1. Sinh viên đăng ký theo các mã môn học tương ứng trên trang daotao.nuce.edu.vn của nhà trường:
–  Mã môn học : 120403 – Nhóm 61CD1.D1 : Dành cho chuyên ngành Đường ô tô – Đường đô thị.
–  Mã môn học 120403 – Nhóm 61CD1.D2 : Dành cho chuyên ngành Cầu – công trình ngầm.
–  Mã môn học 142442 – Nhóm 61TRD.D1 : Dành cho chuyên ngành Trắc địa (Trắc địa xây dựng + Trắc địa Địa chính + Trắc địa Đường).

2.  Đăng ký theo đường link Khoa cung cấp để cung cấp nguyện vọng giáo viên hướng dẫn Tốt nghiệp. Hạn cuối hết ngày 15/8/2020.

3. Do mã thực tập tốt nghiệp 120403 đang để chung cho 2 ngành học Cầu và Đường. Sau khi có danh sách chính thức, sinh viên liên hệ bộ môn chuyên trách để nhận nhiệm vụ.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN SẼ CÔNG BỐ VÀO 20/8/2020 VÀ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC ĐẾN NGÀY 24/8/2020.

THỜI GIAN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẮT ĐẦU : THỨ 2 NGÀY 24/8/2020.
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN LƯU Ý THỰC HIỆN.

Sinh viên đăng kí thông tin tại đây: