[Tuyển dụng] CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – BỘ QUỐC PHÒNG