CHƯƠNG TRÌNH “SINH NHẬT ĐỘI SVTN KHOA CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ 12”

Đánh giá

Đội sinh viên tình nguyện khoa Cầu Đường chính thức được thành lập vào ngày 28/03/2009 với sự dẫn dắt đầu tiên của các sinh viên khóa 52 khoa Cầu đường. Với mục đích tạo ra một lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động, phong trào của Liên chi Đoàn, đội Sinh viên tình nguyện Khoa Cầu Đường được thành lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp cửa BCH LCĐ khoa Cầu Đường tạo nên mối liên hệ chặt chẽ. Đồng thời tạo môi trường đưa sinh viên khoa Cầu Đường vào các hoạt động trong học tập, tư tưởng, cống hiến cho xã hội. Năm 2021 đánh dấu sự trưởng thành và kỷ niệm 12 năm thành lập đội.

  1. Thời gian: 18h, thứ 7, ngày 10 tháng 04 năm 2021
  2. Địa điểm: Tầng 1 nhà G3, trường Đại học Xây dựng