Sinh hoạt lớp Kỹ sư Cầu đường tài năng CDC – Số 04

Đánh giá

Sáng thứ 7 ngày 20 tháng 12 năm 2020 đã diễn ra buổi sinh hoạt lớp Kỹ sư Cầu đường tài năng (CDC) số 04 tài phòng Thí nghiệm bộ môn Cầu và Công trình ngầm – Khoa Cầu đường – Đại học Xây dựng. Trong buổi sinh hoạt này, các sinh viên đã được trực tiếp tìm hiểu về các dụng cụ thí nghiệm và thực hành một số công tác liên quan đến kiểm định công trình cầu.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt: