[Học bổng] Chương trình trao đổi học thuật tại Na Uy (1 học kỳ)

Đánh giá
Đối tượng đăng ký:
– Sinh viên năm thứ 3 hoặc thứ 4;
– Học viên đang học chương trình Thạc sỹ tại Trường Đại học Xây dựng.
Thời gian tham gia: 
– 5 tháng (tương đương 1 học kỳ) tại NTNU
– Sinh viên được học 2-4 môn học;
Điều kiện tham gia:
– Đối với sinh viên năm thứ 3 hoặc thứ 4: Có trình độ IELTS 6.5 hoặc tương đương;
– Đối với học viên cao học cần chứng minh có khả năng tiếng Anh (có bằng B1, IELTS 5.0 hoặc giấy chứng nhận đã tham gia khoá học nào đó bằng Tiếng Anh);
Quyền lợi:
– Được miễn học phí;
– Được hỗ trợ sinh hoạt phí và chỗ ở: 1.300 USD/tháng
– Được trả tiền vé máy bay
– Kết thúc khóa học được cấp Giấy chứng nhận và bảng điểm do trường NTNU cấp.
FILE_20210323_082044_Thông báo chương trình trao đổi học thuật dự án NORPART-Na uy - 2021