Thông báo đăng ký làm CCCD gắn chíp dành cho sinh viên có hộ khẩu Hà Nội

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc khoa có hộ khẩu Hà Nội.

Để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, Nhà trường sẽ phối hợp với Công an Phường Đồng Tâm tiến hành làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho sinh viên.

Sinh viên có nhu cầu làm thẻ trên đăng ký theo đường link của Khoa trước 09H00 – Thứ 5 ngày 22/4/2021.

Link đăng ký làm CCCD gắn chíp dành cho SV có hộ khẩu Hà Nội: CCCDganchip