Lễ ra mắt CLB Tiếng Anh Khoa Cầu đường – BRS English Club [COMMING SOON]

Đánh giá

Thông báo Lễ ra mắt CLB Tiếng Anh Khoa Cầu đường – BRS English CLUB [COMMING SOON]

[English Below]

Chủ tịch CLB: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng – Giảng viên Khoa Cầu đường

Lễ ra mắt CLB Tiếng Anh Khoa Cầu đường – BRS và Trao giải thưởng cuộc thi “Thiết kế logo CLB Tiếng Anh Khoa Cầu đường BRS” (Dự kiến được tổ chức vào tháng 10) 

Giới thiệu CLB Tiếng Anh BRS: 

Tầm nhìn

Hiện nay, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như truyền thông, internet, kinh doanh, khoa học và công nghệ. Tiếng Anh mở ra cho sinh viên những cơ hội học tập và nghề nghiệp. Do đó, cải thiện kỹ năng Tiếng Anh là cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai.

Sứ mệnh

CLB Tiếng Anh BRS được thành lập với mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên học tập Tiếng Anh theo nhiều cách khác nhau. Các hoạt động của CLB đều hướng tới việc tạo ra một môi trường sinh động, ở đó sinh viên có thể chơi, học, luyện tập và cải thiện Tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp. Với CLB Tiếng Anh BRS, sinh viên không chỉ được truyền cảm hứng yêu thích Tiếng Anh và rèn luyện Tiếng Anh thường xuyên mà còn có một môi trường học tập đầy hứng khởi để phát triển các kỹ năng mềm khác. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ bước đi với sự tự tin được cải thiện và trình độ Tiếng Anh được nâng cao để sẵn sàng cho một tương lai tương sáng và thành công.

Điều kiện tham gia

Sinh viên Khoa Cầu đường, bất kỳ ai nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh và muốn cải thiện trình độ Tiếng Anh của mình.

Hoạt động hàng tháng 

Nói/ trình bày nội dung chủ đề; Thử thách nói Tiếng Anh; Các chuyến đi thực tế với người bản ngữ; Chương trình tọa đàm Tiếng Anh; Học Tiếng Anh qua phim; Định hướng du học,…

Lợi ích khi tham gia 

  • Hoàn toàn miễn phí
  • Nhận các tài liệu học Tiếng Anh từ CLB
  • Được ưu tiên đăng ký và tham gia các sự kiện hàng tháng của CLB
  • Mở rộng các mối quan hệ xã hội

 

BRS English Club

Club Chairman: Dr Nguyen Thi Nguyet Hang – Faculty of Bridges and Roads

BRS English Club Opening Ceremony & Logo Design Contest – Award Ceremony: Oct 2020 (coming soon)

– – – – – – – – – – – – – – –

English club of Bridge and Road Students

Vision

English nowadays is a global language used in media, internet, business, science, technology, and many other aspects. English helps students to increase their educational and professional opportunities. Therefore, improving English skills is a great way to prepare for future.

Mission

BRS English club is aimed to provide students opportunities to learn English in many different ways. The club’s activities are geared towards creating a lively environment where students can play, learn, practice and improve their English and communication skills. With BRS English club, students are not only inspired to love English and to practice English more regularly but also have a stimulating learning environment to develop other soft skills. After graduation, students walk away with improved confidence and advanced English levels to be ready for a bright, successful future.

Membership eligibility

Any students in Faculty of Bridges and Roads who realize the importance of English and want to improve their English.

Monthly activities

Speaking / presentation contests; Speaking challenges; Field trips with native speakers; English talk shows; Learning English through movies; Orientation for studying abroad, etc.

Benefits of members

  • Totally free of charge;
  • Get free English resources from the club;
  • Get priority to register and join the club’s monthly events.
  • Expand networks.