Cuộc thi ảnh, video ngắn “tuyên truyền Văn hóa Sinh viên Khoa Cầu Đường “

Đánh giá

Phát động phong trào “Văn hóa sinh viên Khoa Cầu Đường”

Cuộc thi ảnh, video ngắn 

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về nâng cao văn hóa sinh viên, nhằm phổ biến sâu rộng đến toàn thể sịnh viên trong Khoa các nội dung về thực hiện văn hóa sinh viên, tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên trong Khoa, LCĐ-LCH Khoa Cầu Đường tổ chức cuộc thi ảnh, video ngắn “Tuyên truyền văn hóa sinh viên Khoa Cầu Đường”.

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Thời gian nhận bài dự thi : Từ ngày 07/12/2020-19/12/2020

2. Hình thức dự thi: Tác giả hoặc nhóm tác giả (không giới hạn số thành viên) nộp bài thi về địa chỉ: cauduong@huce.edu.vn

3. Nội dung: dự thi bằng các sản phẩm tự thực hiện thông qua một trong hai hình thức ảnh chụp hoặc video clip ngắn, dạng tiktok (15-30 giây) nhằm tuyên truyền nâng cao văn hóa sinh viên một cách hiệu quả, tập trung vào bốn nội dung chính sau đây:

– Thực hiện đi học đầy đủ, đúng giờ.

– Không mặc quần ngố, đi dép lê đến trường.

– Không nói tục, chửi bậy.

– Giữ gìn vệ sinh giảng đường, nơi học tập.

Tham khảo bài thi mẫu: Tại đây

4. Các mốc thời gian: 

– Từ 07/12/2020 đến hết ngày 19/12/2020: Tác giả/ nhóm tác giả dự thi đăng ký và nộp bài dự thi về địa chỉ:

– Mỗi tác giả/nhóm tác giả dự thi phải nộp đủ 02 file như sau:

+ 01 file gốc dưới định dạng file ảnh (định dạng .jpg, .jpeg, .png) hoặc video ngắn (định dạng .mp4).

+ 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu). Cách thức đặt tên file: CD-VHSV-[Ten tac gia/Nhom tac gia].

Ví dụ: CD-VHSV-Nguyen Van A

– Từ ngày 19/12/2020 – 26/12/2020: Bình chọn trực tuyến trên trang fanpage Khoa Cầu Đường – NUCE đối với các bài dự thi vượt qua vòng sơ loại.

– Ngày 28/12/2020: Công bố kết quả và trao giải

Cách thức tính điểm: Sản phẩm được chấm điểm thông qua 02 kênh: bình chọn online trên Trang fanpage Khoa Cầu Đường – NUCE (chiếm 40% số điểm) và từ BGK (chiếm 60% số điểm).

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi bao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Trong đó:

Giải Nhất:           1.000.000 VNĐ + giấy chứng nhận

Giải Nhì:             500.000 VNĐ + giấy chứng nhận

Giải Ba:               300.000 VNĐ + giấy chứng nhận

Thể lệ chi tiết: Tại đây

Đơn đăng ký dự thi: Tại đây