Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm học 2019-2020

Đánh giá

Sáng ngày 15/11/2020 trường Đại học Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH Sinh viên đợt 2 năm 2019-2020. Tiểu ban Xây dựng Cầu đường gồm 03 hội đồng đã tiến hành nghiệm thu với tổng số 15 đề tài. Chúc mừng các bạn sinh viên đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của mình

Một số hình ảnh tại 03 hội đồng Tiểu ban Xây dựng Cầu Đường: