TRAO THƯỞNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC K63 CDC

Đánh giá
      Đợt 1 năm học 2022-2023, có tổng cộng 13 sinh viên K63 lớp Kỹ sư Cầu Đường Tài Năng – CDC bảo vệ ĐATN ở 3 hội đồng chuyên ngành: Đường Ô tô và Đường đô thị; Cầu và Công Trình Ngầm; Kỹ thuật Trắc địa-bản đồ. Với các kết quả bảo vệ ĐATN tốt, các bạn sinh viên đã nhận được các phần thưởng được trích từ Qũy học bổng CDC:
      Ngoài ra, sinh viên CDC K62 tốt nghiệp có điểm trung bình tích lũy cao nhất khóa sẽ nhận được học bổng CDC danh giá trị giá 5,000,000 đồng và sẽ được trao khi có kết quả học tập cuối cùng. Chúc mừng các em!