Kết quả điểm năm học 2022 – 2023

3.7/5 - (3 bình chọn)

Học kì 1 năm học 2022 – 2023: 

  • Khóa 64: K64
  • Khóa 65: K65
  • Khóa 66: K66
  • Khóa 67: K67
  • Khóa cũ, kết quả phúc tra, bảng điểm lẻ, DQT: diemchung.

Học kì 2 năm học 2022 – 2023: 

  • Khóa 64: K64
  • Khóa 65: K65
  • Khóa 66: K66
  • Khóa 67: K67
  • Khóa cũ, kết quả phúc tra, bảng điểm lẻ, DQT: diemchung.

Học kì 3 năm học 2022 – 2023: diemki3