Xem điểm

2733

Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt Thực...
2285

Điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ngày 28 tháng 03 năm 2017 Nền móng DQT: DQT Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế...
1549

Điểm học kỳ III năm học 2016-2017

Ngày 14 tháng 6 năm 2017 Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 DQT: DQT Thiết...
2263

Điểm học kỳ I NH 2017-2018

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Thực tập cán bộ kỹ thuật 58TRD: tttn Thự tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn Phiếu sửa điểm Thực...
2381

Điểm học kỳ I năm học 2016-2017

Ngày 28 tháng 9 năm 2016 Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv790357: pt Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT Trắc địa...
1700

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Khai thác kiểm định cầu LOP12+DQT: kdc Đồ án Lập phương án cầu LOP10: dalpac Thiết kế và xây dựng cầu...
1617

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd Kết quả phúc tra Đường sắt Sv365457: pt Thiết kế nền mặt...
1543

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt Phiếu sửa điểm Thực tập Trắc địa cơ sở Sv3011859: psd...
1443

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 27 tháng 6 năm 2016 Thực tập Địa chất công trình LOP11: ttdc Đồ án Cơ sở đo ảnh LOP10: dacsda Trắc địa LOP18: trd Đồ án...
1489

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 Cơ học đất DQT: DQT Cơ học đất và đá DQT: DQT Cơ học đất Nền móng DQT: DQT Thiết kế và...
1609

Điểm kỳ II năm học 2015-2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv306657: pt - Kết quả phúc tra Hóa học đại cương Sv109460: pt...
1608

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay Sv 378058: pt Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 sv...
1 2 3