NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM

  • Họ tên : NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 16-12-1984
  • Email : nghiemnd@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Đường ô tô – Đường đô thị, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2007
Thạc sĩ: Chuyên ngành Đường ô tô – Đường đô thị, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2011
Tiến sĩ: Đại học Saitama, Nhật Bản. 2017

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Kỹ thuật giao thông
2. Phát triển giao thông bền vững
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/2007 – 04/2008 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO) Kỹ sư thiết kế
4/2008 – 4/2011 Bộ môn Tin học Xây dựng, ĐH Xây dựng Giảng viên
4/2011 – 10/2014 Bộ môn Đường ôtô và Đường đô thị, ĐH Xây dựng Giảng viên
10/2014 – 10/2017 Đại học Saitama, Nhật Bản Nghiên cứu sinh
10/2017 – Nay Bộ môn Đ­ường ôtô và Đường đô thị, ĐH Xây dựng Giảng viên

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

4. Chủ nhiệm đề tài (2019). Phần mềm xác định áp lực nước lỗ rỗng của đất yếu bão hòa nước dưới tải trọng nền đắp đường ôtô. Trường Đại học Xây Dựng.
3. Chủ nhiệm đề tài (2014). Xác định độ cố kết trung bình U của đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đắp hình thang. Trường Đại học Xây Dựng.
2. Thành viên chính chương trình (2012). Xác định khoảng cách và chiều dài hợp lý của cốt trong tường chắn đất có cốt. Trường Đại học Xây Dựng.
1. Chủ nhiệm đề tài (2011). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) trong thi công và vận hành công trình xây dựng. Bộ Giáo dục đào tạo.
Bài báo khoa học quốc tế

5. Duc-Nghiem, Nguyen*, et al. (2018). Modeling cyclists’ facility choice and its application in bike lane usage forecasting. IATSS research 42. 2 (2018): 86-95.

4. Duc-Nghiem, N.*, et al. (2017). Effect of surface roughness on cyclists’ handlebar controllability: an insight into bicycling safety. Advances in transportation studies. 43 (2017).

3. DUC-NGHIEM*, Nguyen, et al. (2017). Validating Motive of Bike Lane Usage: An Observation of Actual Behavior. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 12 (2017): 889-903..
2. Duc-Nghiem*, N., Hoang-Tung, N., Kojima, A., & Kubota, H. (2016). Traffic safety of elderly road user: The global trend and the Japanese case. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Vol. 72, Issue 5.
1. Duc-Nghiem*, N., Hoang-Tung, N., Kojima, A., & Kubota, H. (2016). Traffic safety of elderly road user: The global trend and the Japanese case. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Vol. 72, Issue 5.

Bài báo hội thảo quốc tế

1. Duc-Nghiem, Nguyen*, Nguyen Viet-Phuong, and Hisashi Kubota. (2019). Reasons for cyclists denying new-built bicycle lanes. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Springer, Singapore, 2020. 933-939.

Bài báo khoa học trong nước

1. GS. TS. Dương Học Hải*, ThS. Nguyễn Đức Nghiêm. (2011) Xác định chiều sâu vùng hoạt động cố kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đắp và các ứng dụng. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng.

Bài báo hội thảo trong nước